Gyakorlati képzés

Nálunk nem csak elméleti tudást kapsz, hanem tapasztalt mentoraink segítségével biztonságos körülmények között szerezhetsz gyakorlati tapasztalatot is.

Az AnaLog Módszer technikai alapjai könnyen elsajátíthatóak, azonban a gyakorlat folyamán egyedi úton fogsz haladni. Legfeljebb olyan mértékben vagy képes segíteni a klienseidnek, amilyen mértékben a saját érzelmeidet, és gátlásaidat feldolgoztad.

Ha a feldolgozási folyamatban elakadsz, akkor nálad tapasztaltabb, az AnaLog Módszer alkalmazásában jártas kollégához kell fordulnod. Olyanhoz, aki a problémádat ismeri, és a saját életében már megoldotta, ezért neked is tud segíteni ugyanebben.

Az AnaLog Módszerrel nem fogsz tudni másnak segíteni olyan gátlás feldolgozásában, mely nálad még nincs feldolgozva. Emiatt a jellegzetesség miatt a haladó képzés során a gyakorlás során felszínre bukkanó szakmai elakadások megértésére és megoldására csak fokozatosan, mentori segítséggel leszel képes.

Az AnaLog mentori rendszer felépítése

A mentorálás lényege, hogy segítsünk a módszertan, gondolkodás, kommunikáció, és jegyzetelés gyakorlásában.

Ehhez szervezünk csoportos mentori találkozókat havi 1-4 alkalommal. A találkozó fő elemeként egy Analog rendszerű oldást vezettek le. Ezt az oldást figyeli a mentor, és segít annak a mentoráltnak, aki az oldást vezeti.

  • Ilyenkor van egy mentorált, aki old, ő tanul ebből.
  • Van egy másik, akit oldanak, neki az oldás a saját élmény, fejlődik, és tapasztal.
  • Ketten pedig figyelik az oldást, és közben jegyzetelnek kb. úgy, mintha ők vezetnék az feldolgozást. A folyamat végeztével a mentoráltak kérdezhetnek, és megbeszélik a mentorral közösen a tapasztaltakat.

Az oldások során jegyzetet készítenek a résztvevők. A jegyzetnek világosnak, értelmezhetőnek, áttekinthetőnek kell lenni, mivel ezek alapján lehet utólagosan eldönteni, hogy a gátlás feldolgozása megtörtént-e, és, hogy AnaLog rendszerű, vagy szuggesztiós folyamat zajlott. Szükség esetén a jegyzetek alapján meg lehet állapítani, hogy a módszert alkalmazónak szüksége van-e a fejlődése, továbblépése érdekében érzelem, gátlás feldolgozására.

A mentori találkozóktól függetlenül is szervezhettek oldásokat egymással, illetve bárkivel aki legalább az alapképzésen részt vett. Az ezekről készített jegyzeteket beküldheted ellenőrzésre a mentorodnak. Ennek gyakoriságáról a mentor dönt, ez nem kötelező része a folyamatnak.

Ezen a redszeren alapul a honlapra való gyakorlati felkerülés szabályozása is.

A konzultánssá válás feltételei
A mentori rendszerhez csatlakozni a képzés során személyesen lehet.
A képzésről mondták

A konzultánssá válás feltételei.

Az elméleti képzés keretén belül:
Elvégzi az AnaLog alapképzést, és sikeres vizsgát tesz.
Részt vesz a haladó képzésen, és esettanulmány elemzéseken addig, amíg a mentora ajánlásával a konzultánsok körébe felvételt nyerhet.
A gyakorlati képzés keretén belül:
Aki konzultáns akar lenni, annak mentort kell választania, és a következő feltételeket kell teljesítenie.

  • 25 oldást vezet le.
  • 25 alkalommal dolgoznak fel nála gátlást.
  • 50 alkalommal jegyzetet készít a meghallgatott oldásokról.

A mentor ajánlását követően még két feltétele van annak, hogy konzultáns lehessen:

  • Három írásos esettanulmányt kell beküldenie nekem, ha addig még nem küldött be.
  • Egy alkalommal oldást kell levezetnie, melyeket én is figyelemmel kísérek.

A feltételek teljesítését követően felkerül a honlapon szereplő konzultánsok közé. Ahhoz, hogy az oldalon fent maradjon, minden AnaLog rendszerű oldásról írásos jegyzetet kell készítenie, és évente 3 jegyzetet kell nekem beküldenie. Ha a módszert hosszabb időn keresztül nem használja, vagy a klienseitől érkező visszajelzések alapján nem megfelelően alkalmazza, és a gyakorlatán nem változtat (tehát a problémát okozó gátlást nem dolgozza fel), akkor a honlapról leveszem. A konzultánsok közé bármikor visszakerülhet, ha ismét alkalmazni kezdi a módszert, és a szükséges módon megváltozik.

AnaLog mentorok listája

Copyright © 2011 – 2024 | AnaLog Módszer - Loós Balázs - Minden jog fenntartva
cross