AnaLog képzések

Sajátítsd el Te is az AnaLog Módszert és változtasd meg az életedet!

Kétféle módon vehetsz részt:

 • Személyesen Budapesten
 • Online

"Az AnaLog Módszer egy olyan technika, amely segít meghatározni a konfliktusod, problémád, tüneted kialakulásának okát, és egyben megoldással is szolgál.

Az alkalmazásával megértheted azt, hogy miért, és hogyan kerültél szorult helyzetbe, és azt is, hogy mit kell tenned a felszámolásához. Ez utóbbi semmilyen erőfeszítést nem kíván tőled, mivel a feldolgozást követő spontán változás vezet a problémád megoldódásához.

A képzést azért indítottam, mert azok kértek rá, akiknek AnaLog Módszerrel segítettem. Ha hallottál róla, és érdekel, akkor a képzésen elsajátíthatod az alkalmazását. Használhatod a saját problémáid megoldására, vagy öngyógyításra, és segíthetsz vele másoknak is. A képzést úgy állítottam össze, hogy minél előbb elkezdhesd a gyakorlást..."

Balazs Loos
a módszer megalkotója és oktatója
Vélemények a képzésről

Tanulj meg TE is az AnaLog módon gondolkodni!

Azt mondják, hogy senki nem képes a problémáit megoldani azzal a gondolkodásmóddal, amellyel megalkotta azokat. Ez így is van. A baj az, hogy az életben csak azt a gondolkodásmódot tanítják, amelyikkel a problémáidat létrehozod. A másikat sajnos nem. Annak működésére magadtól kell rájönnöd.

Az alapképzés célja az, hogy megismerkedhess az AnaLog Módszer alkalmazásához szükséges gondolkodásmóddal, kommunikációs, és jegyzetelési technikával. Az alapképzés tematikája úgy van összeállítva, hogy mire elvégzed, képessé válj arra, hogy a módszert alkalmazd saját magadon, bárkin, aki a képzést szintén elvégezte.

Ha csak ennyi a célod, akkor egy hatékony eszköz birtokába jutsz, amivel számos problémádat megoldhatod. Ha ennél több, akkor a gyakorlati alkalmazás során felmerülő kérdéseiden, és elakadásaidon keresztül tudok neked segíteni abban, hogy megértsd a különbséget az érzelmek AnaLog módon történő feldolgozása, és a szuggesztiók között.

Ez utóbbi már a haladó képzés tematikájának a részét képezi.

Hogyan épül fel az AnaLog képzés?

Az AnaLog képzés két szakaszból áll:

 1. Az első szakasz az alapképzés, melynek keretén belül a jelentkező megtanulhatja az AnaLog Módszer alkalmazásának technikáját, a módszer alkalmazásához szükséges elméleti, és gyakorlati alapokat. Az alapképzés elvégzésével a jelentkező képessé válik az AnaLog Módszer gyakorlatban történő alkalmazására, és elkezdtheti azt a módszer alkalmazásában jártas mentor támogatásával.
 2. A második szakasz, a haladó képzés. Ennek célja a módszer mélyebb megismertetése a jelentkezővel, és annak elősegítése, hogy a gyakorlatban történő alkalmazásában megfelelő jártasságra tegyen szert.

Milyen hosszan tart a képzés?

Az alapképzés 14 témát érint, és nagyjából 18 hétig tart. Az online képzés 18 alkalom, egy-egy képzés 2 óra hosszú, és hetente kerül rá sor. Az offline képzés délelőtt 10, és délután 5 óra között van, és 6 alkalomból áll.

A haladó képzés hossza a jelentkező aktivitásától függ. Minimálisan 2x12 AnaLog haladó képzési alkalomból, és 2x12 esettanulmány elemzésből áll, és két év alatt végezhető el.

A két év alatt a mentori program keretén belül összesen 100 alkalom gyakorlatot kell teljesíteni. Ebből 25 alkalom AnaLog rendszerű feldolgozás mentorált szupervíziós felügyelettel, amikor a képzésben résztvevő, egy társa érzelmét, gátlását segít feldolgozni Analog Módszerrel. További 25 alkalom, amikor szintén mentorált, szupervíziós felügyelettel az ő gátlásáát dolgozzák fel. Ezen kívül 50 alkalommal követi figyelemmel más jelöltek AnaLog rendszerű feldolgozási folyamatát. Az AnaLog rendszerű feldolgozási folyamat során jegyzeteket kell készíteni.

Az AnaLog képzés célja

Az AnaLog képzés célja, hogy a jelentkezők a számukra megfelelő ütemben sajátíthassák el az Analog Módszer alkalmazásának technikáját a módszer alkalmazásában jártas mentorok szakmai támogatása mellett.

Kinek érdemes jelentkezni a képzésre?

AnaLog képzésre azoknak érdemes jelentkeznie, akik az AnaLog Módszert a saját életük jobbá tételére, problémáik és konfliktusaik megoldására szeretnék használni, vagy másoknak szeretnének segíteni ugyanezen célok elérésében.

Kétféle módon vehetsz részt a képzéseken

 • Személyesen Budapesten
 • Online

Az AnaLog képzés tematikája

Az alapképzés tematikája előre rögzített, azonban a haladó képzésé nem.

Ennek oka az Analog Módszer egyedi alkalmazási technikája. Az AnaLog Módszer technikai alapjai könnyen elsajátíthatóak, azonban a gyakorlat folyamán a módszert alkalmazó, és a kliens egyedi, és egymástól függő úton halad. Minden, a módszert alkalmazó konzultáns, és jelölt legfeljebb olyan mértékben képes segíteni a kliensnek, amilyen mértékben a saját érzelmeit, és gátlásait feldolgozta, és amilyen mértékben a változás folyamatában előre jutott. Amennyiben a konzultáns a klienssel folytatott feldolgozási folyamatban elakad, akkor nála tapasztaltabb, az AnaLog Módszer alkalmazásában jártas kollégájához kell fordulnia, hogy az elakadást azonosítsa, és feldolgozza. Az AnaLog Módszerrel nem lehetséges olyan gátlás feldolgozása, mely a módszert alkalmazónál még nincs feldolgozva. Ezek miatt a jellegzetességek miatt a haladó képzésben résztvevő hallgató a gyakorlás során felszínre bukkanó szakmai elakadások megértésére, és megoldására csak fokozatosan, mentori segítséggel képes.

A két éves haladó képzés tematikája emiatt a képzésben résztvevők tapasztalatai, kérései, és visszajelzései alapján folyamatosan változik, és alkalmazkodik a mentorált hallgatók szakmai gyakorlata során felbukkanó elakadásokhoz. Az elakadások mindenkinél azonosak, de a szakmai, emberi, és kommunikációs fejlődés során más-más ponton jelentkeznek. A haladó képzés tematikájának váza emiatt rögzített, de azon belül rugalmasan változó.

Az alapképzés tematikája

Milyen témákat érintünk az alapképzés során?

Az alapképzés anyaga azokat a témákat érinti, amelyek a mindennapi életben a legtöbb embert foglalkoztatják, és amelyeken a problémák, konfliktusok koncentrálódnak. Ezeken keresztül könnyebben átláthatod, és megértheted milyen hibákat követsz el, és juthatsz el a megoldáshoz is.

Ha egy problémát meg akarsz oldani, akkor ismerned kell annak a rendszernek a működését, amiben a probléma kialakult. Az egész életedet, és ezért a problémáidat is a döntéseiddel, és a viselkedéseddel alakítod (ki. Az első napon megismerkedhetsz az AnaLog Módszer gyakorlati alkalmazásához szükséges alapokkal. Azzal, hogy miről lehet felismerni a problémákat, mi áll a hátterükben, hogyan működik a viselkedést vezérlő emberi döntéshozatali rendszer, milyen hibák vannak, és lehetnek egyáltalán benne, és azok milyen kapcsolatban állnak egymással.

Tematika:

 • A problémák, és konfliktusok megoldásának alapjai.
 • Problémák és konfliktusok kapcsolata.
 • Valós és fiktív problémák az életben.
 • A viselkedést meghatározó döntéshozatali rendszer működése.
 • A döntéshozatali rendszerben felelhető hibák típusai, és azok kapcsolata.
 • Az emberi viselkedés alapelemei (kommunikáció, és cselekvés).
 • Miért mondják azt, hogy az ember teremteni képes, mit jelent a teremtés fogalma.
 • Miért nem szükséges szenvedni az életben.
 • Hogyan kerüljük el a fizikai, és lelki sérüléseket.
 • Miért érdemes megoldani őket elkerülés helyett.
 • Hogyan tudod megoldani a konfliktusaidat, miért nem sikerül ez, és annak mi a következménye.

Az élet alapja, és feltétele a változásfenntartása. Élet csak ott, és addig van, amíg változás van. Ahol a változás megáll, ott az élet is megszűnik. Az állatvilágban ez a változás szükségszerűen sérüléssel jár együtt. Az emberek abban különböznek az állatoktól, hogy képesek a változást úgy is fenntartani, hogy az nem jár semmilyen sérüléssel. Röviden: a szenvedés nem kötelező. Ez a nap arról szól, hogy milyen emberi jellemzők, képességek, tulajdonságok adattak nekünk ahhoz, hogy azt a célt elérjük, hogy sérülés nélkül is változhassunk (teremthessünk).

Tematika:

 • Fejlődés, és változás az állatvilágban.
 • Milyen szabályok alakítják a fajfenntartást, és gének örökítését az állatvilágban.
 • Az állatvilág fejlődésének alapja a fizikai, és érzelmi síkok kapcsolata.
 • Nonverbális kommunikáció a sérülés elkerülése, és a fajfenntartás érdekében.
 • Változás külső kényszer hatására.
 • Az emberi lét alapja a három síkon– fizikai, érzelmi, és szellemi – működő élet.
 • A szellemi sík megnyilvánulásának eszköze a verbális kommunikáció.
 • A harmadik sík létrejöttének következményei.
 • Az emberi – kettős – tudat, és az egységből való kiszakadás.
 • Tudatosság a másik sérülésére.
 • Az emberi konfliktusok áthelyezése fizikai síkról szellemi síkra, és annak következményei.
 • A konfliktusok kiemelkedése térből, és időből, a jelen-lét képességének elvesztése.
 • A konfliktusok fennmaradása tértől, és időtől függetlenül.
 • Az információra való érzékenység: az érzelem.
 • A konfliktusok örökítése életek között: a reinkarnáció.
 • Milyen szabályok alakítják a fajfenntartást, és gének örökítését az emberek között.

 

Az emberi kapcsolatok az emberi élet alapja. Kapcsolat kell a kommunikációhoz, kommunikáció pedig a konfliktusaid megoldásához. A konfliktusok gyújtópontjában pedig sérülések vannak. Ezen a napon a sérülések fajtáiról, a sérülések elkerülésének manipulatív alapjairól lesz szó, valamint arról, hogy miért tudod egyedül is megoldani bármelyik konfliktusodat. Lesz szó arról, hogy hogyan váltunk képessé a történelem, és hogyan válunk képessé egy életen belül arra, hogy végül megtanuljunk sérülés nélkül változni.

Tematika:

 • A sérülés fajtái: fizikai, és érzelmi sérülések.
 • Az élet pillérei: női, és férfi princípiumok.
 • A manipuláció alapja.
 • Konfliktusok megoldásában jelentkező hibák, és érzelmi következményük.
 • Az emberi (kettős) tudat fejlődése az utóbbi 5000 évben.
 • A verbális agresszió fejlődése.
 • A viselkedést vezérlő – motivátor – érzelmek (magány, szégyen, bűntudat), és az érzelmek kialakulásának rendszere.
 • Az emberi elme felépítése, és működése
 • Módosult tudatállapot.

Az ember céllal érkezik, és ennek a célnak az eléréséhez kapcsolatokra van szüksége. A küldetés alapvetően arról szól, hogy megtanuljon sérülés nélkül változni. Erre a kapcsolatain keresztül nyílik lehetősége. Ennek alapja, hogy megtanuljon odafigyelni magára, másokra, és a viselkedését olyan módon alakítsa, ahogyan az neki jól esik, miközben másoknak nem okoz fájdalmat. A kapcsolatok között van három kiemelt, amelyek a tanulásban segítik. Az első ezek között a párkapcsolat, amiben megtanulhat szeretni, és szeretettel teremteni úgy, hogy az önmagára, és a másikra való odafigyelést egyensúlyban tartja.

Ennek a napnak az a célja, hogy tisztázzuk, hogy mi a szerepe a párkapcsolatnak az életben, hogy épül fel az egész élet (persze nem feltétlenül) a párkapcsolat köré, milyen válságok, és miért alakulnak ki a párkapcsolatban, és hogyan lehet megtanulni szeretni a párkapcsolat segítségével. A válságok közül kiemelkedő szerepe van az életközépi válságnak, ami amolyan vízválasztó minden ember életében. Itt dől el, hogy a küldetést tudja-e teljesíteni, vagy nem.

Tematika

 • A tudatosodás legfontosabb eszköze: a párkapcsolat.
 • A párkapcsolat ciklusai, és a próbatétel mérföldkövei: anyós/após, szerető, gyermek.
 • Mi az oka az életközépi válságnak (kapuzárási pániknak), miért alakul ki szükségszerűen mindenkinél, és mit tegyél, ha nálad, vagy a párodnál kezdetét veszi?
 • Mi a szeretet, hogyan lehet felépíteni, és hogyan lehet lerombolni?
 • Miért alakul ki, és miért múlik el a szerelem?
 • Függés, vagy magány? Hogyan, és miért válsz (kapcsolat)függővé, és hogyan szabadítsd fel magad?
 • Miért van az úgy, hogy vagy te szereted jobban őt, vagy ő jobban téged, de valahogy soha sem szeretitek egyformán nagyon egymást?
 • A ghosting jelensége: köddé váló partnerek.
 • Az utolsó próbatétel: a féltékenység.

A családon belül a gyermek feladata az, hogy segítsen a szüleinek a szeretetet megtanulni. Ha a szülő meg tudja tanulni a gyermek segítségével, hogy mi a szeretet, akkor ezáltal képessé válik arra, hogy megoldja a konfliktusait, és ezt a konfliktus megoldási képességet adja tovább a gyermekeinek. Sajnos általában ez a folyamat megakad, mert a szülők nem tanulni akarnak a gyerekeiktől, hanem őket próbálják tanítani, ami valójában nem tanítás, csak korlátozás. Ennek a következménye az, a szülő nem tanul meg szeretni, mivel nem elfogadja, hanem elnyomja a gyermeket, általában elvárásokkal terhelve őt. Így a konfliktusai megoldatlanok maradnak, elmélyülnek, és komoly problémák kialakulásához vezetnek. A gyermek így nemcsak konfliktust megoldani nem tanul meg, hanem még a szülő konfliktusait is örökli gyermekkori emlékek formájában. A felnövekvő gyermek az életre, és különösen azon belül a párkapcsolatra ezért eleve egy várhatóan megoldhatatlan konfliktus halmazként tekint. Ennek következtében az újabb generációk egyre mélyebb konfliktusokat örökölnek, miközben egyre kevésbé tudnak konfliktust megoldani. Ezért egyre kevésbé tudnak tartós párkapcsolatokat kialakítani, és egyre kevesebb gyermek születik. (Ez a jelenség elsősorban a nyugati típusú társadalomra igaz.) Ennek a képzésnek az a célja, hogy tisztázzuk, kinek mi a szerepe a családban, és hogyan lehet helyreállítani az egyensúlyt.

Tematika

 • Miért születik a gyermek, mi a gyermek, és mi a szülő feladata a családban?
 • Hogyan adják át a tudattalan mintákat a szülők a gyermekeiknek, és milyen problémákat okoz ez az életben.
 • Hogyan lehet szabadnak nevelni a gyermekeket a családban?
 • Miért hisztizik a gyermek, mire kell ilyenkor figyelni, és hogyan lehet ezt megoldani?
 • Mit jelent az, hogy a gyereknek mindig igaza van?
 • Mi az oka annak, ha az orvosi vizsgálatok során mindent rendben találnak, és mégsem születik gyermeketek?
 • Hogyan vesszük át a félelmeinket a tudattalan szülői minták segítségével?
  Pl.: “Szégyelld magad!”; “Ha így folytatod, semmi nem lesz belőled!”; “Te is olyan mihaszna vagy, mint az apád/anyád!”; “A Te korodban ezt már tudnod kellene!”; “Ehhez még túl fiatal vagy.”; “Amíg az én kenyeremet eszed!”; “Ha rosszul viselkedsz intézetbe adlak/elvisz a gonosz manó!”

Az AnaLog Módszer rendkívül hatékony, és egyedi technika az érzelmek, és gátlások feldolgozására, és a viselkedésminták megváltoztatására. Alkalmazásának a kulcsa jórészt abban a gondolkodásmódban, és fogalmazási technikában rejlik, melyet a folyamat során alkalmazunk. Ez akkor is igaz, ha önmagadon alkalmazod a módszert, és akkor is, ha másnak segítesz vele. Ezen a képzésen megtudhatod azt, hogy hogyan érdemes gondolkodni, és fogalmazni akkor, ha AnaLog Módszert szeretnél alkalmazni.

A pénz nem boldogít. Ezt azonban csak azok tudhatják, akiknek van belőle elég. Ha nincs, akkor sajnos az jelentősen megnehezíti a mindennapokat. Ez a képzés a pénzügyi nehézségek, és a sikertelenség hátteréről szól. Arról, hogy ez milyen kapcsolatban áll a gyermekkori mintákkal, tapasztalatokkal, az apa-gyermek kapcsolattal, és általában az édesapa által mutatott mintával. Az AnaLog Módszerrel bármilyen problémát, és konfliktust megoldhatsz, de nem mindegy, hogy ezt milyen sorrendben teszed. A hivatással, pénzügyi nehézségekkel kapcsolatos kérdéseket lehet, és kell először helyre rakni az életben, mivel az anyagi stabilitás, létbiztonság megteremtése az alapja, és feltétele annak, hogy sikerrel oldj meg egyéb kérdéseket.

Tematika

 • Apakép (férfi minta), és anyagi biztonság kapcsolata.
 • A kiégés jelensége, megoldása.
 • Miért okoz az életközépi válság instabilitást, és krízist a pénzügyek területén?
 • Miért kerülsz nehéz anyagi helyzetbe válást követően még akkor is, ha eleinte jól alakulnak a dolgok?
 • Hogyan állítsd helyre az anyagi stabilitásodat fél év alatt?
 • Hogyan válj jó vezetővé, vagy vállalkozóvá?

Az elengedés nem döntés kérdése, hanem képesség, melyre többek között a halálfélelemhez, veszteséghez, szeretett személyek elvesztéséhez kapcsolódó érzelmek a feldolgozásán keresztül lehet szert tenni. A képzés célja a témakörhöz kapcsolódó gyakorlati ismeretek átadása.

Az élet a változásról szól, melynek az elengedés is része, és ezért normális esetben nem jár semmiféle fájdalomérzettel. Ha mégis fájdalmas a számodra, akkor megtanultad, hogy fájjon. Azt tanultad meg, hogy anélkül a valaki (vagy valami) nélkül rosszabb lesz neked, mint vele volt. Akkor is, ha még meg sem halt. Abba belegondoltál már, hogy ez hogyan lehetséges? Minden embert csak egyszer veszíthetsz el, tehát nem tudhatod, hogy milyen nélküle. Viszont elképzelheted. Ha el tudod képzelni, és rossz rá gondolni, akkor valahol valamikor megtanultad, hogy rossz, ha nincs veled. Fura gondolat? Pedig így van. Ha elolvasod a könyvemet, abban egy konkrét esetet is leírok, ami pont egy édesapa elvesztésétől való félelem megtanulásának a folyamatáról szól. Ezzel egyébként az a baj, hogy, ha azt hiszed, hogy nélküle boldogtalanabb leszel, mint vele voltál, akkor sajnos függő vagy. Csak addig lehetsz boldog, amíg él, vagy ameddig veled van. Ez elég kellemetlen. Ha szabad, felnőtt ember akarsz lenni, akkor fel kell dolgoznod azokat az érzelmeidet, amelyek a számodra fontos személyeknek, vagy magának az életnek az elvesztéséhez kapcsolódnak.

Az elengedés az alapja a hibás minták sikeres feldolgozásának, és a hibás minták feldolgozása pedig a feltétele az elengedésre való képesség kialakításának.

Tematika

 • Hogyan tanulsz meg félni a szüleid elvesztésétől?
 • Félelem a haláltól.
 • A gyereket nem az zavarja, hogy valaki meghal, hanem az, ahogyan az élők viselkednek.
 • Veszteségérzet, és bűntudat kapcsolata.
 • Hogyan dolgozd fel szeretteid elvesztését, vagy az ettől való félelmet, szorongást?

A problémáidat három csoportba sorolhatod: hivatás, magánélet, és egészség.

Ilyen sorrendben is lehet őket megoldani. Az egészség sajnos sorrendben csak a harmadik. Ennek az az oka, hogy a testi egészségedet érintő probléma akkor alakul csak ki, ha korábban huzamosabb ideig nem oldottál meg konfliktusokat a másik két terület valamelyikén. Az AnaLog Módszer a gyógyításban nem tud a segítségedre lenni. Abban a kérdésben szakemberhez fordulj inkább. Megoldást jelenthet azonban azoknak a konfliktusoknak a feldolgozásában, melyek a tüneted kialakulásához vezettek.

Tematika

 • Milyen érzelmeink vannak, azok hogyan alakulnak ki, milyen sorrendben, hogyan épülnek egymásra, és határozzák meg a viselkedésedet?
 • Mi a kapcsolat az érzelmek, gátlások, és tünetek között.
 • Hogyan használd a tünetedet hibás viselkedésminták meghatározására, és hogyan dolgozd fel azokat, hogy megváltozz, és ezáltal felszámold magát a tünetet?
 • Néhány viszonylag gyakran előforduló tünet, a háttérben meghúzódó minták, okok, és feldolgozásuk. Pl.: szorongás, pánik, allergiák, stressz, stb.
 • Az elhízás, mint függés. Az elhízás, IR, és cukorbetegség háttere. Kapcsolat a konfliktusok, érzelmek, és a szervezetben zajló biológiai folyamatok között.

Önbizalom nélkül nagyon nehéz élni. Bizonytalan vagy önmagadban, a döntéseidben, nem tudod merre tartasz. Nem mersz állást foglalni, véleményt mondani (vagy túl erőszakosan teszed), mert folyton attól rettegsz, hogy mikor kötnek beléd, mondasz hülyeséget, és vallasz kudarcot ismét, ami megint csak rombolni fogja az önbizalmadat. Az önbizalomhiány akadályozza a tapasztalást, és nem engedi, hogy élj. Olyan, mintha az életed lelassulna, és megállna, amit úgy érzékelhetsz, hogy elmegy melletted, és ez ellen semmit sem tehetsz. Tehetetlen vagy.

Ahhoz, hogy visszakerülj az élet körforgásába, helyre kell állítanod az önbizalmadat. Ennek egyik első lépése, hogy megértsd hogyan, és miért alakult ki.

Azt gondolom, hogy nagyon ritka az olyan ember, aki nem küzd önbizalomhiánnyal. Inkább olyanokkal találkozom, akik jól palástolják. Ennek egyszerű oka van. Az önbizalom szorosan kapcsolódik az énképhez, márpedig az önmagáról alkotott képe a legtöbb embernek összeomlik általában legkésőbb a harmincas évei végén, negyvenes évei első felében. Nem ritka az sem azonban, hogy valakinek már ezt megelőzően sincs stabil önbizalma.

Mindegy melyik csoportba tartozol a problémád ugyanúgy alakult ki, azaz ugyanaz az oka.

A képzés során megtudhatod, hogy a folyamat hogyan zajlik, és miért lehetetlen, hogy elkerüld, valamint azt, hogy mit, és hogyan tehetsz az önbizalmad újraépítésének érdekében attól függően, hogy életed első, vagy második felében találkozol vele.

Tematika

 • Alapvető viselkedésminták, és hatásuk az önbizalomhiány kialakulására.
 • Önbizalomhiány az életközépi válságot megelőzően. Megfelelés a szülői elvárásoknak.
 • Szorongás, pánik, lámpaláz jelensége, kialakulása.
 • Mit tehet a szülő a gyermeke érdekében, és mit tehet a gyermek?
 • Szorongás, pánik, lámpaláz, önbizalomhiány oldása fiatal felnőtteknél.
 • Az önbizalomhiány kialakulása az életközépi válság hatására.
 • Az önbizalomhiány megoldása érzelmi oldás nélkül (manipulációs technikákkal: szépség, pénz, logika, gyerek), és következményei.
 • Az önbizalomhiányt okozó érzelmek, és gátlások feldolgozása, és következményei

Egyszerű, logikus, és könnyen áttekinthető jegyzeteket érdemes készítened akkor, ha AnaLog Módszerrel oldasz. Értelemszerűen, erre csak akkor van szükséges, ha másoknak segítesz, hiszen, ha a saját gátlásaidat oldod, akkor szükségtelen jegyzetelned. Persze lehet akkor is, csak a folyamat kicsit lassabb, és nehézkesebb.

A jegyzetelés technikája nagyon egyszerű, és elsősorban azért van arra szükség, hogy megtanuld, mert a jegyzeteid segítségével akár utólag is egyértelműen meg lehet állapítani, hogy a feldolgozás során AnaLog Módszert alkalmaztál-e, vagy pedig szuggesztiós technikát. A feldolgozás hatékonyság egy ponton túl ezen múlik. Ennek a tanulás során eleinte kisebb, később azonban, amikor a módszer elsajátításában mindenképpen tapasztaltabb mentorok segítségére szorulsz, jóval nagyobb jelentősége lesz.

Fizikai sérülést fizikai agresszióval, érzelmi sérülést pedig manipulációval lehet okozni. Az emberi élet célja ezért az, hogy megtanuld, hogy ne manipulálj. Addig kényszerülsz újabb, és újabb tapasztalásokra, amíg ezt tökéletesen meg nem tanulod. A manipulációt többféle módon is meg lehet fogalmazni. Talán a legegyszerűbb megfogalmazás az, hogy akkor manipulálsz, ha célt tűzöl ki, majd a viselkedésedet annak megfelelően alakítod, hogy a célodat elérd. Elsőre gondolom ez rémisztően hangozhat egy olyan korban, amikor a csapból is az folyik, hogy célok nélkül nem vagy senki. De vesd össze ez utóbbi állítást azzal a szintén sűrűn hangoztatott bölcsességgel, hogy tanulj meg elfogadni. Ha előre rögzíted a célt, majd az elérésének alárendeled a viselkedésedet, akkor bármit nem tudsz elfogadni, csak azt, amit a célod elérésében hasznosnak, jónak látsz. Célt kitűzni lehet, de koncentrálni nem arra kell. Ezen a képzésen megtudhatod, hogyan figyelj a belső jelzésre, és mihez kezdj vele. Gátlások helyett így az áramlásra bízhatod magad.

Tematika

 • Mi a manipuláció? Miért hasznos, ha először minél jobban megtanulod, aztán pedig elfelejted, és nem alkalmazod?
 • Hova jut az életed az érzelmek feldolgozása nélkül? Elszigetelődés, magány, cukorbetegség.
 • Manipulációs eszközök: szépség, erő, pénz, logika, és gyerek.
 • Az életközépi válság. Hogyan, és miért alakul ki, és hogyan lehet megoldani?
 • Hogyan tanulsz meg hazudni?
 • Mi hazugság, és mi nem az?
 • Az őszinteség pusztító oldala: a felelősség átterhelése a bűntudat miatt.

Teremtő ember vagy. Minden döntéseddel teremtesz, és tulajdonképpen csak arról dönthetsz, hogy ezt szeretettel, vagy félelemmel teszed. Ha szeretettel, akkor tudatos, ha félelemmel, akkor tudattalan vagy, és függő is. Függsz a körülményektől, emberektől, helyzetektől, amelyekbe kerülsz, de legfőképpen azoktól az érzelmeidtől, amelyek mindezek kiváltanak benned. Ezen a képzésen megtudhatod, hogy hogyan válsz függővé, és hogyan erősíted a függést minden mondatoddal, minden cselekedeteddel, ha nem tudod, hogy mit teszel, azaz, ha tudattalan vagy.

Tematika

 • Hogyan keletkeznek az érzelmek?
 • Mi a karma, hogyan teremted, és hogyan számolhatod fel?
 • Mi a különbség jó, és rossz, tudatos, és tudattalan között?
 • Mi a függés, hogyan erősíted a döntéseiddel, és a viselkedéseddel, és hogyan szüntetheted meg?
 • Egy speciális(nak tűnő) függés: a dohányzás. Miért hízik meg a legtöbb ember, akinek sikerül leszoknia, és hogyan kerülhető ez el?

Mérnökként számos hasznos dolgot tanultam. Többek között azt, hogy, ha valami rosszul működik, akkor azt megjavítani kell, nem megmagyarázni. A reinkarnációs technikára is így tekintek. Nem érdekel, hogy van, vagy nincs reinkarnáció, vagy, hogy pontosan mi az. Csak az érdekel, hogy reinkarnációs képekkel konfliktusokat, problémákat lehet megoldani. Nem megmagyarázni akarom, hanem aktívan használni annak érdekében, hogy problémákra megoldásokat találjak.

Ez a képzési nap arról szól, hogyan tudsz reinkarnációs képeket készíteni, és velük a problémáidat, konfliktusaidat megoldani, vagyis önmagadat megváltoztatni. Ez a képesség tanulható. Nagyjából úgy, mint a kerékpározás. Elmondom hogyan, és miért lehetséges, és a képzés keretében demonstrálom is. A többi már rajtad múlik.

Tematika

 • Információ bevitel a tudattalanba. Regresszió nélküli szuggesztiós technikák.
 • A regresszió folyamata, részleges regressziós (szuggesztiós) technikák.
 • Érzelmi oldás regresszióval.
 • A reinkarnációs képek alkotásának eszköze: az emberi elme.
 • Hogyan kapcsolódnak a reinkarnációs képek a jelenlegi problémáidhoz, konfliktusaidhoz, érzelmeidhez.
 • Analógiás párhuzamok regressziós képek (a jelenlegi élet emlékei), és a reinkarnációs képek között.
 • Mikor van szükség reinkarnációs képekkel való munkára, és hogyan lehet őket megalkotni? Miért képes erre bárki, és miképpen akadályozhatja magát benne?
 • Reinkarnációs típusképek, jelentésük, kapcsolódásuk megoldatlan konfliktusokhoz, és oldásuk:
  • kivégzés, halál
  • születés, magzati lét
  • ikertestvér elvesztése
  • börtön, zárda, szerzetesség
  • boszorkányok
  • szeretteid halála
  • koldus
  • rabszolgaság
  • kényszerházasság, rossz házasság
  • abúzus jelenetek
  • férfi rokon halála háborúban, háborús jelenetek

Az AnaLog elméleti képzés tematikájának váza

Az AnaLog haladó elméleti képzés felépítése a résztvevők szakmai fejlődéséhez alkalmazkodik. A képzések két részből állnak.

 1. A képzés első részében a résztvevők egyikének gátlását dolgozzuk fel AnaLog Módszerrel. A feldolgozás folyamatának a során a hallgatóknak lehetőségük nyílik arra, hogy a folyamatot megfigyelve javaslatot tegyenek annak irányítására. A feldolgozás során alkalmazott lépésekről a képzés vezetője dönt a résztvevők javaslatait követően. A feldolgozást a képzés vezetője irányítja.
 2. A képzés második részében AnaLog esettanulmányok alapján szakmai kérdéseket veszünk sorra, melynek célja a hallgatók szakmai haladásának elősegítése, az AnaLog rendszerű oldás folyamatának mélyebb megértése érdekében. A haladó képzés folyamán ugyanazokat az alaptémákat érintjük, melyek az alapképzés során tárgyalva lettek, de sokkal mélyebben, mivel a résztvevők szakmai felkészültsége ezt már lehetővé teszi.

A tematika többek között a következő főbb vonalakhoz alkalmazkodik:

 •  hivatás, pénzügyek, anyagi stabilitás megteremtése
 • magánélet, párkapcsolat, érzelmi stabilitás megteremtése
 • egészség, és tünetekkel való munka
 • a kliensekkel való kommunikáció, speciális szakmai fogásokat igénylő helyzetek megoldása
 • hogyan oldjunk meg nehéz helyzeteket a feldolgozási folyamat során

AnaLog haladó elméleti képzés havi egy alkalommal van.

Az esettanulmány elemzés

Az esettanulmány elemzés célja az, hogy segítsen AnaLog rendszerű oldás módszertanát, és a feldolgozás során alkalmazandó gondolkodásmódot, és kommunikációs technikát megérteni, és elsajátítani.

Az AnaLog Módszer egyedi, és rendkívül hatékony módja az érzelmek, gátlások feldolgozásának, és a viselkedés megváltoztatásának. Hatékonyságának, és sikerének a titka jelentős részben a gátlások feldolgozásának a során alkalmazott egyedi gondolkodásmódban, és kommunikációs fogásokban rejlik.

Ezeknek az elsajátítása semmilyen különleges előképzettséget nem igényel, viszont jelentősen eltér a mindennapok során megszokott rutintól. Emiatt van szükség olyan gyakorlati felkészítésre, amely lehetővé teszi a módszert tanulók számára, hogy megfelelő szakmai felügyelet mellett gyakoroljanak, a gyakorlat során felbukkanó elakadásaik által kiváltott érzelmeket, gátlásokat feldolgozzák, kérdéseket tegyenek fel, és azokra választ kapjanak.

Esettanulmány elemzésre a haladó képzéshez hasonlóan havi egy alkalommal kerül sor. Ennek a képzési elemnek az a célja, hogy a tanulók által készített jegyzetek alapján rámutassunk azokra a lehetséges hibákra, akadályokra, melyek az érzelmek, és gátlások feldolgozásának útjában állnak.

A feldolgozási folyamat során készített jegyzetek alkalmasak arra, hogy a segítségükkel utólagosan meg lehessen állapítani, hogy segítő AnaLog Módszert alkalmazott-e, vagy sem.

Mivel gazdagodsz a képzéssorozat végére?

Megérted miért és hogyan kerültél problémás helyzetekbe
A módszer segítségével feldolgozhatod az érzelmeidet
Megszabadulhatsz a hibás viselkedésmintáidtól
Kulcsot kapsz konfliktusaid és problémáid megoldásához
Stabilizálhatod anyagi helyzeted
Konfliktusaid feloldásával elmúlthatnak testi tüneteid
Képes leszel segíteni másokon

Aktuális képzések

Jelenleg online és élő helyszínen is tartunk AnaLog képzéseket.

Copyright © 2011 – 2024 | AnaLog Módszer - Loós Balázs - Minden jog fenntartva
cross